Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Ulaon na Badia
Buku Ende No. 153 Buku Logu No. 126
O Jesus Naung Sineat
1.
O Jesus naung sineat, di hau na pinarsilang
RohaM tongtong daulat, nang uju Ho tarsilang
Marutang hosa hami, ditaon Ho dosanami, Asi rohaM o Jesus
2.
Pelean na badia, na masuk tu Jahowa
Singkat ni manisia, na so daulat roha
Ditaon Ho dosanami, so i lao mago hami, Asi rohaM o Jesus
3.
Pelean na badia Jinalo ni Debata
Panaon ni manisia Na pasohothon bada
Sai sesa dosanami Ho hatigorannami, Asi rohaM o Jesus
4.
Pelean na badia DagingMu sipanganon
Di angka na porsea MudarMu sinumon
Sai ro ma maringanan Marhite parpadanan Di hami on, o Jesus
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 153 : 1

O Jesus naung sineat, di hau na pinarsilang
RohaM tongtong daulat, nang uju Ho tarsilang
Marutang hosa hami, ditaon Ho dosanami, Asi rohaM o Jesus

01020304Tutup

B.E. No. 153 : 2

Pelean na badia, na masuk tu Jahowa
Singkat ni manisia, na so daulat roha
Ditaon Ho dosanami, so i lao mago hami, Asi rohaM o Jesus

01020304Tutup

B.E. No. 153 : 3

Pelean na badia Jinalo ni Debata
Panaon ni manisia Na pasohothon bada
Sai sesa dosanami Ho hatigorannami, Asi rohaM o Jesus

01020304Tutup

B.E. No. 153 : 4

Pelean na badia DagingMu sipanganon
Di angka na porsea MudarMu sinumon
Sai ro ma maringanan Marhite parpadanan Di hami on, o Jesus

01020304Tutup