Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Puji-Pujian Dohot Panombaon Tu Debata

Buku Ende No. 17 Buku Logu No. 210

Raja Na Tumimbul

Please subscribe

1.
Raja na tumimbul Sigomgomi hami Jalo ma pujiannami
Denggan ni basaM do Pangoluhon hami Atik pe mardosa hami
Sai apoi pargogoi hami mangendehon SangapMi o Tuhan
2.
Sai dipuji langit JadijadianMu Saluhut pambahenanMu
Parsinondang bolon Na marpamongguri Ho o Tuhan do dipuji
Bulan i Bintang pe Ho do pinujina Dohot sinondangna
3.
Dohot do tondingku Tungkap di adopan Ni habangsaMi o Tuhan
Nang sude donganku Nasa na marhosa Pujionna do Jahowa
Sai tongtong Na sintong Holan Debatanta Do sipujionta
4.
Nasa na tumanda Tuhan Jesus Kristus Sai endehon ma goarNa
Nasa na porsea Sai ringgas patulus Na sinangkap ni Tuhanta
Sai tongtong Ingot on Tongtong pujionta Sogot Debatanta
12544 201
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 17 : 1

Raja na tumimbul Sigomgomi hami Jalo ma pujiannami
Denggan ni basaM do Pangoluhon hami Atik pe mardosa hami
Sai apoi pargogoi hami mangendehon SangapMi o Tuhan

01020304Tutup

B.E. No. 17 : 2

Sai dipuji langit JadijadianMu Saluhut pambahenanMu
Parsinondang bolon Na marpamongguri Ho o Tuhan do dipuji
Bulan i Bintang pe Ho do pinujina Dohot sinondangna

01020304Tutup

B.E. No. 17 : 3

Dohot do tondingku Tungkap di adopan Ni habangsaMi o Tuhan
Nang sude donganku Nasa na marhosa Pujionna do Jahowa
Sai tongtong Na sintong Holan Debatanta Do sipujionta

01020304Tutup

B.E. No. 17 : 4

Nasa na tumanda Tuhan Jesus Kristus Sai endehon ma goarNa
Nasa na porsea Sai ringgas patulus Na sinangkap ni Tuhanta
Sai tongtong Ingot on Tongtong pujionta Sogot Debatanta

01020304Tutup