Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 244 Buku Logu No. 22

Haburjuhon Ma Mangalo

Please subscribe

1.
Haburjuhon ma mangalo Hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha Ni Tuhanta i dope
2.
Alo, ai gogot do dalan Na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan Na so lao tu Surgo i
3.
Alo, asa lam ro ringgas Pasadahon rohami
Tu Tuhanta Jesus Kristus Sai tundalhon dosa i
4.
Sai gogoi ma martangiang Tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian Borngin nang arian i
5.
ia monang ho sahali Manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi Tagam ma donganna i
6.
Ai saleleng tainganhon Hasiangan on dope
Na so holang do jagaon Dosa, roha, daging pe
3715 162
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 244 : 1

Haburjuhon ma mangalo Hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha Ni Tuhanta i dope

010203040506Tutup

B.E. No. 244 : 2

Alo, ai gogot do dalan Na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan Na so lao tu Surgo i

010203040506Tutup

B.E. No. 244 : 3

Alo, asa lam ro ringgas Pasadahon rohami
Tu Tuhanta Jesus Kristus Sai tundalhon dosa i

010203040506Tutup

B.E. No. 244 : 4

Sai gogoi ma martangiang Tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian Borngin nang arian i

010203040506Tutup

B.E. No. 244 : 5

ia monang ho sahali Manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi Tagam ma donganna i

010203040506Tutup

B.E. No. 244 : 6

Ai saleleng tainganhon Hasiangan on dope
Na so holang do jagaon Dosa, roha, daging pe

010203040506Tutup