Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 247 Buku Logu No. 159
Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu Parangan
Unang lupa subscribe!
1.
Sai hehe ma hamuna Hamu parangan ni
Tuhanta Jesus Kristus Tu paraloan i
Ai ndang tarbaen ho monang Nda na mangalo ho
Ai musu ni Tuhanta Tung ingkon talu do
2.
Tangihon panjouonNa Tu hamusuon i
Ihuthon ma hataNa Mangalo dosa i
Ibana do donganmu Mandopang musu i
I pe tongtong haposi Tuhanta Jesus i
3.
Ndang jadi haposanmu Gogom sandiri da
Ai tung na so hasea Do i di Debata
Sai naeng basahononNa Di ho sinjatami
Ai ndang tarbaen so talu MusuNa baenon ni
4.
Manaon ma ho satongkin Di paraloan i
Tibu do i marujung Dibaen Tuhanta i
Dung i partumpalanNa Ma ho di Surgo i
DonganNa ho manggomgom HarajaonNa i
10107
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 247 : 1

Sai hehe ma hamuna Hamu parangan ni
Tuhanta Jesus Kristus Tu paraloan i
Ai ndang tarbaen ho monang Nda na mangalo ho
Ai musu ni Tuhanta Tung ingkon talu do

01020304Tutup

B.E. No. 247 : 2

Tangihon panjouonNa Tu hamusuon i
Ihuthon ma hataNa Mangalo dosa i
Ibana do donganmu Mandopang musu i
I pe tongtong haposi Tuhanta Jesus i

01020304Tutup

B.E. No. 247 : 3

Ndang jadi haposanmu Gogom sandiri da
Ai tung na so hasea Do i di Debata
Sai naeng basahononNa Di ho sinjatami
Ai ndang tarbaen so talu MusuNa baenon ni

01020304Tutup

B.E. No. 247 : 4

Manaon ma ho satongkin Di paraloan i
Tibu do i marujung Dibaen Tuhanta i
Dung i partumpalanNa Ma ho di Surgo i
DonganNa ho manggomgom HarajaonNa i

01020304Tutup