Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 252 Buku Logu No. 6
O Jesus Sai Dongani
1.
O Jesus sai dongani Ma hami sasude
Pasada rohanami Asa bulus sude
2.
Ndang hadalanan hami Salangka na ture
Dung Ho pe dongannami Tiur ma sasude
3.
Sai Ho ma dongannami Dung i maporus do
Sudena musunami Tunduk dibahen Ho
4.
Laos songon dongannami Dongani hami on
Di na tarsosak hami Di hasiangan on
5.
Sai tong dongani hami Naung gabe naposoM
Dongani dongannami Na di portibi on
6.
Dung suda bohalnami Asi ma rohaMi
Pamasuk tondinami tu hasonangan i
7.
Sai pos do rohanami Marningot hataMi
Ho pangondiannami Di paruhuman i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 252 : 1

O Jesus sai dongani Ma hami sasude
Pasada rohanami Asa bulus sude

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 2

Ndang hadalanan hami Salangka na ture
Dung Ho pe dongannami Tiur ma sasude

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 3

Sai Ho ma dongannami Dung i maporus do
Sudena musunami Tunduk dibahen Ho

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 4

Laos songon dongannami Dongani hami on
Di na tarsosak hami Di hasiangan on

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 5

Sai tong dongani hami Naung gabe naposoM
Dongani dongannami Na di portibi on

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 6

Dung suda bohalnami Asi ma rohaMi
Pamasuk tondinami tu hasonangan i

01020304050607Tutup

B.E. No. 252 : 7

Sai pos do rohanami Marningot hataMi
Ho pangondiannami Di paruhuman i

01020304050607Tutup