Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 255 Buku Logu No. 187

Holan Sada Do Na Ringkot

Please subscribe

1.
Holan sada do na ringkot Jesus lehon i di au
Manang aha pe na dapot ndang tuk pasonanghon au

Nang arta nang sangap sude hamoraon
Ndang tau mangalehon di au hasonangan

Alai molo dapot na sasada i
Tongtong las rohangku hinorhon ni i
2.
Molo naeng di ho tondingku Arta na sasada i
Ndang tarbahen luluanmu Anggo so di ginjang i

Disi, di siamun ni Tuhan Jahowa do hundul AnakNa na dung gabe jolma

Ibana do jambar na sun denggan i Antong o tondingku jalahi ma i
3.
Suang songon si Maria tumangihon hataMi
Naeng o Jesus na badia hundul au di lambungMi

Antong ale Tuhan pasada rohangku
Palua ma au sian nasa dosangku

Sai Ho ma o Jesus nampuna au on
Sai Ho ma manggohi rohangku tongtong
5703 171
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 255 : 1

Holan sada do na ringkot Jesus lehon i di au
Manang aha pe na dapot ndang tuk pasonanghon au

Nang arta nang sangap sude hamoraon
Ndang tau mangalehon di au hasonangan

Alai molo dapot na sasada i
Tongtong las rohangku hinorhon ni i

010203Tutup

B.E. No. 255 : 2

Molo naeng di ho tondingku Arta na sasada i
Ndang tarbahen luluanmu Anggo so di ginjang i

Disi, di siamun ni Tuhan Jahowa do hundul AnakNa na dung gabe jolma

Ibana do jambar na sun denggan i Antong o tondingku jalahi ma i

010203Tutup

B.E. No. 255 : 3

Suang songon si Maria tumangihon hataMi
Naeng o Jesus na badia hundul au di lambungMi

Antong ale Tuhan pasada rohangku
Palua ma au sian nasa dosangku

Sai Ho ma o Jesus nampuna au on
Sai Ho ma manggohi rohangku tongtong

010203Tutup