Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 266 Buku Logu No. 151

Tu Banuaginjang Do

Please subscribe

1.
Tu banuaginjang do Pardalanta i
Na dihalungunhon ho Tulus ma disi
Anggo dison Mubauba do sude
So sadia na ture Di tano on
2.
Tu banuaginjang i Sai tabereng be
Molo ngot manogot i Nang bodari pe
Olo, tongtong Martangiang ho gogo
Ia naeng maruli ho Di Jesus i
3.
Tu banuaginjang i Bereng ma tongtong
Molo na hurangan ho Di portibi on
Ndang jadi be Ganggu rohami disi
Debata patupa i Singkop sude
4.
Tu banuaginjang i Lao do sasude
Dongan na porsea i Di Tuhanta i
Dohot ma ho, Alo sipangago i
Taon nama hansitna i Satongkin i
5.
Tu banuaginjang i Lao Tuhanta i
Sian haleaon i Na tinaonNa i
Ihuthon ma Sian hatoruon i
Dalan na tu Surgo i Tu Debata
6.
Tu banuaginjang i Lao ma ho muse
Gari hamatean i ParhiteanMi
Diida ho Ujung ni dalanta i
Bagas ni Amanta i Di Surgo do
7.
Tu banuaginjang i Hasonangan i
Rap marende ma disi Na porsea i
Haleluya, i do diolophon be
Di Parmonang Jesus i, Haleluya
3405 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 266 : 1

Tu banuaginjang do Pardalanta i
Na dihalungunhon ho Tulus ma disi
Anggo dison Mubauba do sude
So sadia na ture Di tano on

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 2

Tu banuaginjang i Sai tabereng be
Molo ngot manogot i Nang bodari pe
Olo, tongtong Martangiang ho gogo
Ia naeng maruli ho Di Jesus i

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 3

Tu banuaginjang i Bereng ma tongtong
Molo na hurangan ho Di portibi on
Ndang jadi be Ganggu rohami disi
Debata patupa i Singkop sude

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 4

Tu banuaginjang i Lao do sasude
Dongan na porsea i Di Tuhanta i
Dohot ma ho, Alo sipangago i
Taon nama hansitna i Satongkin i

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 5

Tu banuaginjang i Lao Tuhanta i
Sian haleaon i Na tinaonNa i
Ihuthon ma Sian hatoruon i
Dalan na tu Surgo i Tu Debata

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 6

Tu banuaginjang i Lao ma ho muse
Gari hamatean i ParhiteanMi
Diida ho Ujung ni dalanta i
Bagas ni Amanta i Di Surgo do

01020304050607Tutup

B.E. No. 266 : 7

Tu banuaginjang i Hasonangan i
Rap marende ma disi Na porsea i
Haleluya, i do diolophon be
Di Parmonang Jesus i, Haleluya

01020304050607Tutup