Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 271 Buku Logu No. 242

Beta, Beta Hita

Please subscribe

1.
Beta, beta hita Lao tu Surgo i
Ai disi Amanta Sipasonang i
Ndang be na di tano Sihirimon i
Nasa na lao sego Ndang haposan i

Ala ni~i sai tole unang ganggu be
Tatap ma jambarmu Naung leleng rade
2.
Beta ma ihuthon Tuhan Jesus i
Na tau pangoluhon hita jolma i
Holong do rohaNa di pardosa i
Ai disesa sala ni na unduk i

Ala ni~i sai tole unang tading be
Naeng ma sahat hita Saluhut muse
3.
Beta, beta hita lam jumonok ma
Ujung ni langkanta ipe beta ma
Ndang be masa sogot dosa, jea pe
Holan las ni roha sonang sasude

Ala ni~i sai tole ringkot ma roham
Ingot ma jambarmu Na di ginjang an
3349 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 271 : 1

Beta, beta hita Lao tu Surgo i
Ai disi Amanta Sipasonang i
Ndang be na di tano Sihirimon i
Nasa na lao sego Ndang haposan i

Ala ni~i sai tole unang ganggu be
Tatap ma jambarmu Naung leleng rade

010203Tutup

B.E. No. 271 : 2

Beta ma ihuthon Tuhan Jesus i
Na tau pangoluhon hita jolma i
Holong do rohaNa di pardosa i
Ai disesa sala ni na unduk i

Ala ni~i sai tole unang tading be
Naeng ma sahat hita Saluhut muse

010203Tutup

B.E. No. 271 : 3

Beta, beta hita lam jumonok ma
Ujung ni langkanta ipe beta ma
Ndang be masa sogot dosa, jea pe
Holan las ni roha sonang sasude

Ala ni~i sai tole ringkot ma roham
Ingot ma jambarmu Na di ginjang an

010203Tutup