Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 274 Buku Logu No. 159
Ndang Jadi Ho Mardalan Sasada Ho Antong
Unang lupa subscribe!
1.
Ndang jadi ho mardalan Sasada ho antong
Tuhanta Sipangolu Baen donganmi tongtong
Tartondong ho ma Surgo Di hadosaonmi ?
Sai tangkup Tuhan Jesus Siporsan dosami
2.
Ndang jadi ho holsoan Dibaen na porsuk i
Tu Tuhan i aluhon Na niarsakkonmi
Ibana Sipartogi sitiop tanganmi
Ture panogihonNa Di na porsea i
3.
Ndang jadi ho mamereng Tu pudimi ale
Mardame ma rohamu Marhite Jesusmi
Laos Jesus Sipatupa Paradianan i
Di lambung ni AmaNa Dibaen holongNa i
4.
Ndang jadi ho gangguan Di hamamatemi
Nang laos pasombuonNa Na hinophopNa i
Asal hian donganmu Tuhanta Jesus i
Sai saut pamonangonNa Ho di ujungna i
8242
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 274 : 1

Ndang jadi ho mardalan Sasada ho antong
Tuhanta Sipangolu Baen donganmi tongtong
Tartondong ho ma Surgo Di hadosaonmi ?
Sai tangkup Tuhan Jesus Siporsan dosami

01020304Tutup

B.E. No. 274 : 2

Ndang jadi ho holsoan Dibaen na porsuk i
Tu Tuhan i aluhon Na niarsakkonmi
Ibana Sipartogi sitiop tanganmi
Ture panogihonNa Di na porsea i

01020304Tutup

B.E. No. 274 : 3

Ndang jadi ho mamereng Tu pudimi ale
Mardame ma rohamu Marhite Jesusmi
Laos Jesus Sipatupa Paradianan i
Di lambung ni AmaNa Dibaen holongNa i

01020304Tutup

B.E. No. 274 : 4

Ndang jadi ho gangguan Di hamamatemi
Nang laos pasombuonNa Na hinophopNa i
Asal hian donganmu Tuhanta Jesus i
Sai saut pamonangonNa Ho di ujungna i

01020304Tutup