Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 276 Buku Logu No. 235

O Jesus Siparmonang I

Please subscribe

1.
O Jesus Siparmonang i Na manaluhon sasude Na tau mangago hami
Naeng Ho tongtong di tano on Parsigantungannami
2.
Dongani hami sasude Asa tung monang hami be Di paraloannami
Ai na gale do sasude Sai pargogoi ma hami
3.
Pamonang hami on sude Nang angka dongannami pe Tambai ma na porsea
Asi rohaM di huriaM Padao ma nasa jea
4.
Antong sai tatap ma bangsoM Saleleng di portibi on Sai lehon hatongtongan
Taruli be ma sasude Di tumpal hangoluan
3283 161
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 276 : 1

O Jesus Siparmonang i Na manaluhon sasude Na tau mangago hami
Naeng Ho tongtong di tano on Parsigantungannami

01020304Tutup

B.E. No. 276 : 2

Dongani hami sasude Asa tung monang hami be Di paraloannami
Ai na gale do sasude Sai pargogoi ma hami

01020304Tutup

B.E. No. 276 : 3

Pamonang hami on sude Nang angka dongannami pe Tambai ma na porsea
Asi rohaM di huriaM Padao ma nasa jea

01020304Tutup

B.E. No. 276 : 4

Antong sai tatap ma bangsoM Saleleng di portibi on Sai lehon hatongtongan
Taruli be ma sasude Di tumpal hangoluan

01020304Tutup