Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 278 Buku Logu No. 234

Bangso Na Sumurung I

Please subscribe

1.
Bangso na sumurung i Na hinophop ni Tuhanta Debatanta
Naung pardame na sintong Na tongtong
Holan angka i huria ni Tuhanta na badia Na manghophop hita on
2.
Ndang sae naung tardidi ho Naeng marunduk Tu Tuhanmu pingkiranmu
Ai parroha na haru so haru
Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia Sioloan situtu
3.
Nunga masuk ho tusi Mangihuthon Tuhan Jesus ?
Nunga tulus Dipasahat ho burju situtu
Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan Ni bangsona na burju
4.
Parsidohot ho tutu Lao mangalo isaramu nang dosamu?
Naung rapet tu Tuhanmi rohami?
I do tanda ni bangsoNa dipasiding do sogoNa Diihuthon Tuhan i
5.
Bangso ni Tuhanta i Marsihohot do i jongjong ndang malonglong
Sai marhamonangan i di sude
Gari ro pe hamatean holan dalan i manean Ipe masuk ho tusi
3423 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 278 : 1

Bangso na sumurung i Na hinophop ni Tuhanta Debatanta
Naung pardame na sintong Na tongtong
Holan angka i huria ni Tuhanta na badia Na manghophop hita on

0102030405Tutup

B.E. No. 278 : 2

Ndang sae naung tardidi ho Naeng marunduk Tu Tuhanmu pingkiranmu
Ai parroha na haru so haru
Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia Sioloan situtu

0102030405Tutup

B.E. No. 278 : 3

Nunga masuk ho tusi Mangihuthon Tuhan Jesus ?
Nunga tulus Dipasahat ho burju situtu
Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan Ni bangsona na burju

0102030405Tutup

B.E. No. 278 : 4

Parsidohot ho tutu Lao mangalo isaramu nang dosamu?
Naung rapet tu Tuhanmi rohami?
I do tanda ni bangsoNa dipasiding do sogoNa Diihuthon Tuhan i

0102030405Tutup

B.E. No. 278 : 5

Bangso ni Tuhanta i Marsihohot do i jongjong ndang malonglong
Sai marhamonangan i di sude
Gari ro pe hamatean holan dalan i manean Ipe masuk ho tusi

0102030405Tutup