Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Manogot Dohot Bodarina
Buku Ende No. 316 Buku Logu No. 175
Nunga Lao Muse Sadari
1.
Nunga lao muse sadari Jesus sian bohalhon
Sai paingot au saonari Manang burju rohangkon
Jala tudu ma sude Na hubaen na so ture
Asa sae annon dosangku Jala sonang ma rohangku
2.
Lan do dapot pambaenanku Sogo ni rohaM hape
Ai gok dosa do rohangku Sala do hatangku pe
Ganup tongkin ma tutu Ndang marningot au burju
Di sude na pinatikMu Ala ni godang dosangku
3.
Sai asi rohaM Tuhanku Sai palambas rohaMi
Ai dokdok tutu rohangku Sesa nasa dosangki
Patuduhon ma basaM Dohot holong ni rohaM
Asa ganda ma ringgashu Mangoloi sude patikMu
4.
Na badia baen rohangku Dohot di na modom au
BasaMi baen bulusanku Dokkon na manjaga au
Sai intopi api i Jala jaga bagas i
Asa unang tangis hami Dung muse tarsunggul hami
5.
Sai togangi nasa jolma Na mambaen na jahat i
Unang ma laluhononna Tahi ni rohana i
Dompak hami anakMi Angka haholonganMi
Sai tamparhon sian hami Nasa na mangago hami
6.
Ndang na olo nok o Tuhan MataMi nang borngin i
Jesus Ho do Siparmahan Na dumenggan roha i
Borngin nang arian pe Diramoti Ho sude
Ala ni ingani hami asa sonang modom hami
7.
Sai hipas pahehe hami Di tingkina na ture
Asa hudapothon hami Siulaonnami be
Manang naeng alaponMi Borngin on au Tuhanki
Sai na sahat tu tanganMu Do pamatang nang tondingku
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 316 : 1

Nunga lao muse sadari Jesus sian bohalhon
Sai paingot au saonari Manang burju rohangkon
Jala tudu ma sude Na hubaen na so ture
Asa sae annon dosangku Jala sonang ma rohangku

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 2

Lan do dapot pambaenanku Sogo ni rohaM hape
Ai gok dosa do rohangku Sala do hatangku pe
Ganup tongkin ma tutu Ndang marningot au burju
Di sude na pinatikMu Ala ni godang dosangku

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 3

Sai asi rohaM Tuhanku Sai palambas rohaMi
Ai dokdok tutu rohangku Sesa nasa dosangki
Patuduhon ma basaM Dohot holong ni rohaM
Asa ganda ma ringgashu Mangoloi sude patikMu

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 4

Na badia baen rohangku Dohot di na modom au
BasaMi baen bulusanku Dokkon na manjaga au
Sai intopi api i Jala jaga bagas i
Asa unang tangis hami Dung muse tarsunggul hami

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 5

Sai togangi nasa jolma Na mambaen na jahat i
Unang ma laluhononna Tahi ni rohana i
Dompak hami anakMi Angka haholonganMi
Sai tamparhon sian hami Nasa na mangago hami

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 6

Ndang na olo nok o Tuhan MataMi nang borngin i
Jesus Ho do Siparmahan Na dumenggan roha i
Borngin nang arian pe Diramoti Ho sude
Ala ni ingani hami asa sonang modom hami

01020304050607Tutup

B.E. No. 316 : 7

Sai hipas pahehe hami Di tingkina na ture
Asa hudapothon hami Siulaonnami be
Manang naeng alaponMi Borngin on au Tuhanki
Sai na sahat tu tanganMu Do pamatang nang tondingku

01020304050607Tutup