Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Dapothon Ma Jesus
Buku Ende No. 401 Buku Logu No. 267
Boasa Sai Tong Di Na Alang
1.
Boasa sai tong di na alang, matua so putus roham?
Ndang giot ho masuk tu ginjang? Patongon tusi ma langkam
Tanda sirang jea ni na alang roha i
Holong dao sirang dame do i
2.
Sandok dihilala roham do na porsuk niaemu tongtong
Sai tong disolsoli roham ho, naung sorat, maheu antong
Tiop, tangkup Hata na sun denggan i
Momos, gomos, mian disi rohami
3.
Sai mian ma ho di Tuhanmu na giot mangasi-i ho
Ibana do hasonanganmu, tangihon panjouNa di ho
Jalo, auhon, tiop panghophopNa i
Asa masa songgop tu ho dame i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 401 : 1

Boasa sai tong di na alang, matua so putus roham?
Ndang giot ho masuk tu ginjang? Patongon tusi ma langkam
Tanda sirang jea ni na alang roha i
Holong dao sirang dame do i

010203Tutup

B.E. No. 401 : 2

Sandok dihilala roham do na porsuk niaemu tongtong
Sai tong disolsoli roham ho, naung sorat, maheu antong
Tiop, tangkup Hata na sun denggan i
Momos, gomos, mian disi rohami

010203Tutup

B.E. No. 401 : 3

Sai mian ma ho di Tuhanmu na giot mangasi-i ho
Ibana do hasonanganmu, tangihon panjouNa di ho
Jalo, auhon, tiop panghophopNa i
Asa masa songgop tu ho dame i

010203Tutup