Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Haporseaon Dohot Ngolu Na Imbaru

Buku Ende No. 476 Buku Logu No. 322

Ndada Au Guru Di Au

Please subscribe

1.
Ndada au guru di au be, Jesus do nampuna au
Las rohangku dung hubege, Jesus sipangolu au

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au
2.
Ndang di au, di Tuhan Jesus, daging dohot rohangki
Saluhutna hupasahat tu Ho, Jesus Tuhanki

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au
3.
Ulaonku nang artangku pangke ma baen sangapMi
Diusehon Ho mudarMu tung tanda do holongMi

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au
4.
Naung tarsurat do goarhu dibaen Ho tu tanganMi
Laos hupuji ma goarMu salelenglelengna i

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au
11164 222
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 476 : 1

Ndada au guru di au be, Jesus do nampuna au
Las rohangku dung hubege, Jesus sipangolu au

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au

01020304Tutup

B.E. No. 476 : 2

Ndang di au, di Tuhan Jesus, daging dohot rohangki
Saluhutna hupasahat tu Ho, Jesus Tuhanki

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au

01020304Tutup

B.E. No. 476 : 3

Ulaonku nang artangku pangke ma baen sangapMi
Diusehon Ho mudarMu tung tanda do holongMi

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au

01020304Tutup

B.E. No. 476 : 4

Naung tarsurat do goarhu dibaen Ho tu tanganMi
Laos hupuji ma goarMu salelenglelengna i

Ndang be au guru di au
Jesus na humophop au, Nampuna au
Tung saleleng au mangolu, Jesus do nampuna au

01020304Tutup