Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Zending

Buku Ende No. 518 Buku Logu No. 355

Marsinondang Dibaen Jesus

Please subscribe

1.
Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohaNa i
Jala hita do disuru, asa tapaboa i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
2.
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
3.
Haholomon manghukhupi toropan di tano i
Tung torop manghalungunhon, sondang tu dalanna i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
4.
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i
7501 198
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 518 : 1

Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohaNa i
Jala hita do disuru, asa tapaboa i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

01020304Tutup

B.E. No. 518 : 2

Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

01020304Tutup

B.E. No. 518 : 3

Haholomon manghukhupi toropan di tano i
Tung torop manghalungunhon, sondang tu dalanna i

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

01020304Tutup

B.E. No. 518 : 4

Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i

01020304Tutup