Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Adventus

Buku Ende No. 539 Buku Logu No. 371

Sai Hutagam Do Tuhanku

Please subscribe

1.
Sai hutagam do Tuhanku, Sai masihol rohangki
Di haroro ni Tuhanku songon na nidokNa i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro
2.
Las ni roha ndang hapalang do manggohi rohangki
Dung binege soaraNa di na ro Tuhanta i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro
3.
Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i
Sai tu langit an manomu ho di Jesus Tuhanmi

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro
4.
Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanku, sian i?
So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro
8452 188
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 539 : 1

Sai hutagam do Tuhanku, Sai masihol rohangki
Di haroro ni Tuhanku songon na nidokNa i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro

01020304Tutup

B.E. No. 539 : 2

Las ni roha ndang hapalang do manggohi rohangki
Dung binege soaraNa di na ro Tuhanta i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro

01020304Tutup

B.E. No. 539 : 3

Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i
Sai tu langit an manomu ho di Jesus Tuhanmi

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro

01020304Tutup

B.E. No. 539 : 4

Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanku, sian i?
So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i

Sai mardongan olopolop
HuriaM managam Ho
Maranata, ro o Tuhan
Amen, sai tibu ma ro

01020304Tutup