Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Puji-Pujian Dohot Panombaon Tu Debata

Buku Ende No. 559 Buku Logu No. 559

Debata Na Songkal Jala Na Badia

Please subscribe

1.
Debata na songkal Sitolu sada
Di sogot ni ari hupuji GoarMi
Debata na songkal Siparasi roha
Sitolu sada, Na badia i

Amen
2.
Debata na songkal, surusuruanMu
Saluhut marsomba pasahat tumpalMi
Angka na badia ro tu adopanMu
Mamujimuji salelengna i

Amen
3.
Debata na songkal, na so tarida
Mata na mardosa, ndang tau marnida Ho
Ho na sun badia, na so hatudosan
Sun hinagogo, sun sangap do Ho

Amen
4.
Debata na songkal, Sitolu sada
Nasa na tinompa, ingkon mamuji Ho
Debata na songkal, Siparholong roha
Sitolu sada, na badia Ho

Amen
7596 169
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 559 : 1

Debata na songkal Sitolu sada
Di sogot ni ari hupuji GoarMi
Debata na songkal Siparasi roha
Sitolu sada, Na badia i

Amen

01020304Tutup

B.E. No. 559 : 2

Debata na songkal, surusuruanMu
Saluhut marsomba pasahat tumpalMi
Angka na badia ro tu adopanMu
Mamujimuji salelengna i

Amen

01020304Tutup

B.E. No. 559 : 3

Debata na songkal, na so tarida
Mata na mardosa, ndang tau marnida Ho
Ho na sun badia, na so hatudosan
Sun hinagogo, sun sangap do Ho

Amen

01020304Tutup

B.E. No. 559 : 4

Debata na songkal, Sitolu sada
Nasa na tinompa, ingkon mamuji Ho
Debata na songkal, Siparholong roha
Sitolu sada, na badia Ho

Amen

01020304Tutup