Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Puji-Pujian Dohot Panombaon Tu Debata
Buku Ende No. 576 Buku Logu No. 576
Puji Ma Debatanta
1.
Puji ma Debatanta O huriaNa i
Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i
Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i
Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i
2.
Ho do naung pinillit na marhite hata i
Nunga diuarihon marhite padan i
Ingkon parmuduonNa, dilele musu i
Tuhanta ma haposi haporseai ma i
3.
Ina na pantas roha, Na holong roha i
Tung so tadingkononna, tinubuhon na i
Nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i
Tung so tadingkononNa ho hasianNa i
4.
Antong unang mabiar hamu na Kristen i
Ditongos Pangurupi di parmaraan i
Ditongos apulapul Sipalas roha i
Malua sian dosa sude ruasNa i
5.
Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i
Dipadan binahenNa, tu huriaNa i
Tongtong parmuduonNa, marhite Hata i
Ulaon nabadia nang pandidion i
6.
Tapuji Debatanta parasi roha i
Angka pasupasuna, ndang hasuhatan i
Ibana pasadahon sude ruasNa i
Sai dipadimundimun nuaeng nang sogot i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 576 : 1

Puji ma Debatanta O huriaNa i
Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i
Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i
Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i

010203040506Tutup

B.E. No. 576 : 2

Ho do naung pinillit na marhite hata i
Nunga diuarihon marhite padan i
Ingkon parmuduonNa, dilele musu i
Tuhanta ma haposi haporseai ma i

010203040506Tutup

B.E. No. 576 : 3

Ina na pantas roha, Na holong roha i
Tung so tadingkononna, tinubuhon na i
Nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i
Tung so tadingkononNa ho hasianNa i

010203040506Tutup

B.E. No. 576 : 4

Antong unang mabiar hamu na Kristen i
Ditongos Pangurupi di parmaraan i
Ditongos apulapul Sipalas roha i
Malua sian dosa sude ruasNa i

010203040506Tutup

B.E. No. 576 : 5

Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i
Dipadan binahenNa, tu huriaNa i
Tongtong parmuduonNa, marhite Hata i
Ulaon nabadia nang pandidion i

010203040506Tutup

B.E. No. 576 : 6

Tapuji Debatanta parasi roha i
Angka pasupasuna, ndang hasuhatan i
Ibana pasadahon sude ruasNa i
Sai dipadimundimun nuaeng nang sogot i

010203040506Tutup