Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Zending
Buku Ende No. 661 Buku Logu No. 661
Beta Hita Ale Angka Dongan
1.
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
Ai torop na porsuk na di pardangolan
Na ginomgoman ni haholomon i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
2.
Ai torop na nililianan ni arta
Alai ndang jumpangsa hasonangan i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
3.
Ai torop do jolma i na marsak roha
Na mauas di holong ni roha i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
4.
Tanda ma holong ni Debata Amanta
Di bagasan Jesus Kristus Tuhan i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 661 : 1

Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i
Ai torop na porsuk na di pardangolan
Na ginomgoman ni haholomon i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i

01020304Tutup

B.E. No. 661 : 2

Ai torop na nililianan ni arta
Alai ndang jumpangsa hasonangan i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i

01020304Tutup

B.E. No. 661 : 3

Ai torop do jolma i na marsak roha
Na mauas di holong ni roha i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i

01020304Tutup

B.E. No. 661 : 4

Tanda ma holong ni Debata Amanta
Di bagasan Jesus Kristus Tuhan i
Beta hita ale angka dongan
Tapatiur ma na holom i

01020304Tutup