Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Haporseaon Dohot Ngolu Na Imbaru

Buku Ende No. 691 Buku Logu No. 691

Hupasahat Ma Tu Jesus

Please subscribe

1.
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
2.
Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa i
Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
3.
Nang pamereng ni matangku, Mandompakkon Jesus i
Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
4.
Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki
Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
5.
Tarhalomong do rohangku di pandok ni Tuhanki
Aleale ni Tuhanku, au di goar Jesus i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
6.
Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi
Pujionku ma goarMu, salelenglelengna i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
14644 203
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 691 : 1

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup

B.E. No. 691 : 2

Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa i
Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup

B.E. No. 691 : 3

Nang pamereng ni matangku, Mandompakkon Jesus i
Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup

B.E. No. 691 : 4

Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki
Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup

B.E. No. 691 : 5

Tarhalomong do rohangku di pandok ni Tuhanki
Aleale ni Tuhanku, au di goar Jesus i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup

B.E. No. 691 : 6

Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi
Pujionku ma goarMu, salelenglelengna i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki

010203040506Tutup