Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Pasahathon Tohonan
Buku Ende No. 726 Buku Logu No. 726
Hamu Jinou Ni Tuhanta
1.
Hamu jinou ni Tuhanta
Sian na holom tu na tiur i
Laho manjalo denggan basaNa i
Laho manjalo denggan basaNa i
Hamu do marga pinillitNa
Bangso ni Tuhan na badia i
Ho umnang malim pinabangkitNa i
Mamaritahon denggan basaNa i

Didok Tuhanta do tu HuriaNa
Podai hamu ma saluhutna bangso
Boan hamu ma baritana uli i
Tu saluhutna na tinompa i

Urupi hita ma angka na pogos
Palua angka jolma na tarrante
Apuli hita ma angka na marsak i
Tabaen marnida na mapitung i

Amen
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 726 : 1

Hamu jinou ni Tuhanta
Sian na holom tu na tiur i
Laho manjalo denggan basaNa i
Laho manjalo denggan basaNa i
Hamu do marga pinillitNa
Bangso ni Tuhan na badia i
Ho umnang malim pinabangkitNa i
Mamaritahon denggan basaNa i

Didok Tuhanta do tu HuriaNa
Podai hamu ma saluhutna bangso
Boan hamu ma baritana uli i
Tu saluhutna na tinompa i

Urupi hita ma angka na pogos
Palua angka jolma na tarrante
Apuli hita ma angka na marsak i
Tabaen marnida na mapitung i

Amen

Tutup