Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 731 Buku Logu No. 731
Benget Ma Ho
1.
Benget ma ho di parungkilonmi ai Jesus donganmi
Benget ma ho rahis pe dalan i ditiop tanganmi
Na ro do Raja Siparmonang lao mangurupi
Asa monang
Benget ma ho
2.
Benget ma ho, sai tiop hata i, asa margogo
Benget maho di paraloanmi, sai na monang do ho
Ai nunga dirapuhon Jesus saluhut rante ni sibolis
Benget ma ho
3.
Benget ma ho tongtong ma ho dungo unang tarpodom ho
Benget ma ho partumpalanNa do molo manahan ho
Nang pe manosak hasusaan, marujung do tu las ni roha
Benget ma ho
4.
Benget ma ho parmonang Jesus i, dijaga tondimi
Benget ma ho rade do upami dibaen Tuhanta i
Di ho ma tumpal hangoluan
Di Surgo sogot di na sonang
Benget ma ho
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 731 : 1

Benget ma ho di parungkilonmi ai Jesus donganmi
Benget ma ho rahis pe dalan i ditiop tanganmi
Na ro do Raja Siparmonang lao mangurupi
Asa monang
Benget ma ho

01020304Tutup

B.E. No. 731 : 2

Benget ma ho, sai tiop hata i, asa margogo
Benget maho di paraloanmi, sai na monang do ho
Ai nunga dirapuhon Jesus saluhut rante ni sibolis
Benget ma ho

01020304Tutup

B.E. No. 731 : 3

Benget ma ho tongtong ma ho dungo unang tarpodom ho
Benget ma ho partumpalanNa do molo manahan ho
Nang pe manosak hasusaan, marujung do tu las ni roha
Benget ma ho

01020304Tutup

B.E. No. 731 : 4

Benget ma ho parmonang Jesus i, dijaga tondimi
Benget ma ho rade do upami dibaen Tuhanta i
Di ho ma tumpal hangoluan
Di Surgo sogot di na sonang
Benget ma ho

01020304Tutup