Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 733 Buku Logu No. 733

Dulo Ma Au On O Tuhan

Please subscribe

1.
Dulo ma au on o Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan topot ma au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on
2.
Tu adopanMi O Tuhan marsomba au on
Sai asi rohaM O Tuhan, jangkon ma au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on
3.
Denggan ni basaM O Tuhan, papos rohangkon
Mandapothon Ho o Tuhan pahisar au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on
4.
Ho do siapuli roha ni na marsak i
Na soada tudosanNa, Ho haposanki

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on
5572 171
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 733 : 1

Dulo ma au on o Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan topot ma au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on

01020304Tutup

B.E. No. 733 : 2

Tu adopanMi O Tuhan marsomba au on
Sai asi rohaM O Tuhan, jangkon ma au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on

01020304Tutup

B.E. No. 733 : 3

Denggan ni basaM O Tuhan, papos rohangkon
Mandapothon Ho o Tuhan pahisar au on

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on

01020304Tutup

B.E. No. 733 : 4

Ho do siapuli roha ni na marsak i
Na soada tudosanNa, Ho haposanki

Jesus Tuhan bege anggukkon
Ro do Ho tu angka dongan
Topot nang au on

01020304Tutup