Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 739 Buku Logu No. 739

Lugahon Solumi

Please subscribe

1.
Lugahon ma lugahon ma solum na gok galumbang i
Mamolus laut na bidang i, sandok lugahon ma

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma
2.
Manatap tu labuan i na dao dope di pasir i
Unang mandele rohami, sandok lugahon i

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma
3.
Tudos tusi do ngolumi mamolus hasiangan i
Ragam do siboluson i, tu hasonangan i

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma
3375 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 739 : 1

Lugahon ma lugahon ma solum na gok galumbang i
Mamolus laut na bidang i, sandok lugahon ma

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma

010203Tutup

B.E. No. 739 : 2

Manatap tu labuan i na dao dope di pasir i
Unang mandele rohami, sandok lugahon i

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma

010203Tutup

B.E. No. 739 : 3

Tudos tusi do ngolumi mamolus hasiangan i
Ragam do siboluson i, tu hasonangan i

Lugahon ma lugahon solumi, salpuhon ma galumbang i
Lugahon ma Tuhanmu donganmi lugahon ma

010203Tutup