Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 742 Buku Logu No. 742

Ndan Holan Sipalua I

Please subscribe

1.
Ndang holan Sipalua i pamorsan silang i
Nang hita pe ingkon do manaon na hansit i
2.
Huporsan nama silang i, saleleng ngolungki
Jambarhu tumpal na uli naso tarasam i
3.
Dung sahat au di surgo i, marsinggang au disi
Di pat ni Jesus Tuhanki Sipasangapon i
4.
Sonang ni na badia i dung tolhas ro disi
Nga salpu parsorion i, pinuji Tuhan i
5.
O Silang na badia i Ho lombulombungki
Ho Jesus Sipalua i Ho hangoluanki
3209 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 742 : 1

Ndang holan Sipalua i pamorsan silang i
Nang hita pe ingkon do manaon na hansit i

0102030405Tutup

B.E. No. 742 : 2

Huporsan nama silang i, saleleng ngolungki
Jambarhu tumpal na uli naso tarasam i

0102030405Tutup

B.E. No. 742 : 3

Dung sahat au di surgo i, marsinggang au disi
Di pat ni Jesus Tuhanki Sipasangapon i

0102030405Tutup

B.E. No. 742 : 4

Sonang ni na badia i dung tolhas ro disi
Nga salpu parsorion i, pinuji Tuhan i

0102030405Tutup

B.E. No. 742 : 5

O Silang na badia i Ho lombulombungki
Ho Jesus Sipalua i Ho hangoluanki

0102030405Tutup