Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon

Buku Ende No. 748 Buku Logu No. 748

Sonang Ma Ho

Please subscribe

1.
Sonang ma ho, sonang ma ho tondinghu
Sabam ma ho mamorsan silangmi
Pos rohami satia do Tuhanmu
Ibana do patogu langkangmi
Nang pe rahis maol sidalananmu
Tulus do i baenon ni Tuhanmi
2.
Sonang ma ho, sonang ma ho tondingku
Tu Tuhan i tinggangkon holsomi
Tongtong do ho disarihon Tuhanmu
Benget ma ho di parungkilonmi
Sai hot ma ho manghirim di Tuhanmu
Monang do ho di paraloanmi
3.
Sonang ma ho, sonang ma ho tondingku
Satongkinon so do galumbang i
Marujung do na hansit taononmu
Pos rohami donok do Tuhan i
Tuhanmu do parade ingananmu
Di surgo i, huta na sonang i
3285 160
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 748 : 1

Sonang ma ho, sonang ma ho tondinghu
Sabam ma ho mamorsan silangmi
Pos rohami satia do Tuhanmu
Ibana do patogu langkangmi
Nang pe rahis maol sidalananmu
Tulus do i baenon ni Tuhanmi

010203Tutup

B.E. No. 748 : 2

Sonang ma ho, sonang ma ho tondingku
Tu Tuhan i tinggangkon holsomi
Tongtong do ho disarihon Tuhanmu
Benget ma ho di parungkilonmi
Sai hot ma ho manghirim di Tuhanmu
Monang do ho di paraloanmi

010203Tutup

B.E. No. 748 : 3

Sonang ma ho, sonang ma ho tondingku
Satongkinon so do galumbang i
Marujung do na hansit taononmu
Pos rohami donok do Tuhan i
Tuhanmu do parade ingananmu
Di surgo i, huta na sonang i

010203Tutup