Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Paraloan Partondion
Buku Ende No. 786 Buku Logu No. 786
Di GomgomanMi O Tuhan
1.
Di gomgomanMi o Tuhan ndang adong hami punjung
Ndang adong na so parjambar di angka pasupasuM
Mauliate rohanami sai tongtong tu Ho Tuhan
Alani sude na denggan binagabagahonMi
2.
Ndang tu batu partahanan manang podang na tajom
Tu huaso ni tondiM do marhaposan hami on
Sai suanhon ma tu hami roha mauliate i
Ala haluaon nami ni asiasihonMi
3.
Sai ajari hami Tuhan, manghalashon basaMi
Ima jabu nang Huria dohot parguruan i
Tondi na ungkap tu dongan di bagasan holong i
Bangso nang negara nami, na denggan maruhum i
4.
Mauliate hudok hami, ala angka dongan i
Naung manjoloani hami, nang lea sangap pe i
Ala ni angka Apostel dohot Panurirang i
Na satia manindangi pararathon hataMi
5.
Debata ni hatigoran dohot hasintongan i
Sai palua bangso nami, sian parbolatan i
Sai pahot ma rohanami, marhaporseaon i
Lam paringgas rohanami, masihaholongan i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 786 : 1

Di gomgomanMi o Tuhan ndang adong hami punjung
Ndang adong na so parjambar di angka pasupasuM
Mauliate rohanami sai tongtong tu Ho Tuhan
Alani sude na denggan binagabagahonMi

0102030405Tutup

B.E. No. 786 : 2

Ndang tu batu partahanan manang podang na tajom
Tu huaso ni tondiM do marhaposan hami on
Sai suanhon ma tu hami roha mauliate i
Ala haluaon nami ni asiasihonMi

0102030405Tutup

B.E. No. 786 : 3

Sai ajari hami Tuhan, manghalashon basaMi
Ima jabu nang Huria dohot parguruan i
Tondi na ungkap tu dongan di bagasan holong i
Bangso nang negara nami, na denggan maruhum i

0102030405Tutup

B.E. No. 786 : 4

Mauliate hudok hami, ala angka dongan i
Naung manjoloani hami, nang lea sangap pe i
Ala ni angka Apostel dohot Panurirang i
Na satia manindangi pararathon hataMi

0102030405Tutup

B.E. No. 786 : 5

Debata ni hatigoran dohot hasintongan i
Sai palua bangso nami, sian parbolatan i
Sai pahot ma rohanami, marhaporseaon i
Lam paringgas rohanami, masihaholongan i

0102030405Tutup