Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Tabe, Parsirangan, Borhat Borhat

Buku Ende No. 809 Buku Logu No. 809

Molo Saut Ma Ho

Please subscribe

1.
Molo saut ma ho borhat tu na dao
Holan Jesus baen donganmi
ToguonNa ho ramotanNa ho
Sai tiur sudena langkami

Nang landit porhot sidalananmi
Nang hansit ngotngot rohami
Ndang boi ganggu ho, ndang boi lilu ho
Molo Jesus mandongani ho
2.
Di na loja ho nang holsoan ho
Jesus ma tongtong donganmi
UrupanNa ho apulanNa ho
Sonang ho tongtong di dalanmi

Nang dao tahe situjuonmi
Ndang maol ho tolhas tusi
Dipaima ho tomuonNa ho
Tung sonang do di lambungNa ho
7239 231
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 809 : 1

Molo saut ma ho borhat tu na dao
Holan Jesus baen donganmi
ToguonNa ho ramotanNa ho
Sai tiur sudena langkami

Nang landit porhot sidalananmi
Nang hansit ngotngot rohami
Ndang boi ganggu ho, ndang boi lilu ho
Molo Jesus mandongani ho

0102Tutup

B.E. No. 809 : 2

Di na loja ho nang holsoan ho
Jesus ma tongtong donganmi
UrupanNa ho apulanNa ho
Sonang ho tongtong di dalanmi

Nang dao tahe situjuonmi
Ndang maol ho tolhas tusi
Dipaima ho tomuonNa ho
Tung sonang do di lambungNa ho

0102Tutup